Henkilökunta – Leporannan Palvelukoti

Yhteystiedot

Leporannan Palvelukodin henkilökunta on suorittanut sosiaali- ja
terveysalan perustutkinnon. Leporannassa työskentelee vastaavana
hoitajana sairaanhoitaja, joka vastaa asukkaiden terveydentilasta ja
lääkityksistä. 

Lisäksi alan opiskelijat käyvät suorittamassa harjoitteluja ammattitaitoisen henkilökuntamme ohjauksessa. Hoivakotien siisteydestä huolehtii oma asiantunteva henkilökunta.

Omahoitaja jokaisella asukkaalla

Lähihoitajien tehtävänä on muun muassa asukkaiden päivittäisestä hyvinvoinnista huolehtiminen. Jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja, joka vastaa hänen hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumisesta kokonaisvaltaisesti. Työ- ja toimintakulttuurimme on kodinomaista.


Työrytmimme toteutuu asukkaiden arkirytmin mukaan eli se ei ole sidottu tiukkaan aikatauluun. Huomioimme kuitenkin rutiinit, jotka tuovat turvallisuuden ja elämänhallinnan tunnetta.


Ota yhteyttä ja kysy lisää henkilökunnasta tai palveluasumisesta!